Innowacja organizacyjna, Kanban, LeanHospitals, Słownik pojęć

Modułowy System Dostaw

Mamy tyle dostępnych rozwiązań logistycznych i nie chcemy z nich korzystać? A może dostawca sprzedał same klocki i zostawił klientów samych sobie? Rozpoczynam cykl publikacji pod zbiorczym hasłem „MODUŁOWY SYSTEM DOSTAW”. Do tej pory wskazówki i podpowiedzi były dostępne tylko dla zainteresowanych. Ale może „nie wiemy czego nie wiemy”? Teraz krótki przewodnik po logistyce w kilku kolejnych wpisach.

Co to za moduły?

Modułowy System Dostaw to system przechowywania i transportu opracowany specjalnie dla szpitali, klinik i podobnych obiektów. Sercem systemu są ruchome systemy kontenerowe (moduły, kosze, tace, półki, wkładki), które można znaleźć we wszystkich elementach nośnika (szafy, wózki), Dla przykładu można stosować te same kosze lub półki we wszystkich szafkach i wózkach transportowych lub pielęgnacyjnych.

Systemy pojemników produkowane są w dwóch standardach, różniących się podejściem do przestrzeni: wewnętrznej ISO (600 x 400 mm) oraz zewnętrznej DIN (535 x 500 mm). Uniwersalne moduły umożliwiają zastosowanie we wszystkich obszarach magazynowych dzięki ich standaryzacji.

Użytkownik może optymalnie zaprojektować przepływ materiału z magazynu centralnego do konsumenta i może elastycznie podejmować decyzję o organizacji kompletacji pojedynczych artykułów, a także relokacji całych modułów i koszy zgodnie z jego potrzebami.

Jak to było bez standaryzacji?

Do tej pory towary były układane w sposób zapewniający najlepszy możliwy w danych warunkach dostęp do maksymalnej ilości wyrobów na półkach. Odbywało się to poprzez ustawianie największych objętościowo wyrobów w tylnej części a najmniejszych w przedniej części. W ten sposób tracone jest 40% – 50% przestrzeni. Podstawową jednostką logistyczną była szafa (regał) i półka. Towary były dowożone na odziały z apteki w kartonach i wypakowane przez wysoce kwalifikowaną kadrę. Kontrola zapasów odbywała się poprzez ciągłe liczenie zawartości szafy. Zamawianie było obarczone ryzykiem pomyłki szczególnie pod „optymalizacji”. Koszt zagubionych i przeterminowanych leków potrafił dojść do 30%. Przyczyn tego stanu było wiele, ale część kosztu wynikała z systemu przechowywania leków a raczej z jego braku. Dodatkowo czasu poświęconego na wykonywanie zbędnych czynności brakowało w innych obszarach, głównie przy pacjentach. Przy ciągle drożejących lekach i wyrobach medycznych jasną stała się konieczność zastąpienia archaicznych już rozwiązań pomysłami innowacyjnymi. Lepszymi, z ekonomicznego punktu widzenia.

Dlaczego systemy ISO lub DIN?

Prowadzone obserwacje wykazały, że podobnie jak w przemyśle wysokich technologii, dostarczenie w miejsce bezpośredniego użycia niezbędnych narzędzi i materiałów jest najbardziej efektywne. W szpitalu tym miejscem jest POP (punkt opieki nad pacjentem).Takie podejście pozwala na eliminację zbędnego ruchu i czynności oraz nadmiernych zapasów (minimalna powierzchnia magazynowa).

Po lewej system modułowy po prawej poprzednie rozwiązania.

Zastosowanie standaryzacji przechowywania i magazynowania pozwala osiągnąć wymierne efekty:

  • Stała kontrola towarów z przejrzystym systemem identyfikacji.
  • Każdy artykuł jest zawsze na swoim miejscu.
  • System FIFO (first in/ first out) wyklucza braki towarów.
  • System FEFO (first expired/ first out) eliminuje przeterminowanie.
  • Pełny i łatwy dostęp do zawartości pojemnika.
  • System zaopatrzenia dostosowany do indywidualnych wymagań.
  • Mniejsze zaangażowanie kapitału (większa rotacja, mniej powierzchni).
  • Ułatwienie pracy i odciążenie personelu.

O różnicy między systemami ISO i DIN oraz wyższości jednego nad drugim w kolejnym wpisie już wkrótce.

Tagged , , ,

Dodaj komentarz