Czystość mebli, Nowe tchnologie, Parametry mebli, Wymagania prawne

Jakie materiały do produkcji mebli medycznych

Badanie stosowanych materiałów Metoda EBD (Evidence Based Design) Metoda EBD (Evidence Based Design) cechuje się podejściem procesowym. Oznacza to eliminację, dzięki dowodom (wiedzy), na etapie projektowania większości błędów. Może być stosowana w wielu gałęziach ludzkiej aktywności. Od projektowania architektonicznego obiektów specjalistycznych po sztućce dla małych dzieci. Niektóre dziedziny są obwarowane Dyrektywami i normami. Ich stosowanie jest wtedy obowiązkowe. Ale co…

Czytaj dalej

Ogólne

O czym jest ten blog?

Witam serdecznie każdego zainteresowanego tematyką niespecjalistycznego wyposażenia medycznego. Spróbuję wyjaśnić podstawowe kwestie związane z meblami medycznymi! Stworzenie w ramach Unii Europejskiej jednolitego rynku dla towarów i usług jest jednym z największych osiągnięć integracji europejskiej. Fundamentem stała się zasada, że wyrób może zostać wprowadzony do obrotu tylko wtedy, gdy spełnia zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach (zwanych „dyrektywami nowego podejścia”). Wprowadzenie do…

Czytaj dalej