O czym jest ten blog?

Chcę tutaj zajmować się szeroko pojętym wyposażeniem medycznym i logistyką szpitalną. Moim celem jest promowanie bezpiecznych rozwiązań w zakresie wyposażenia niespecjalistycznego. Rozwój technologii medycznych będący odpowiedzią na współczesne potrzeby podnosi poprzeczkę standardu diagnozowania i leczenia ludzi. Następuje nieustanne doskonalenie procesów w szpitalach, podlegające coraz bardziej rygorystycznym wymaganiom. Ale czy we wszystkich obszarach? Czy można leczyć nowocześnie i skutecznie zaniedbując inne sprawy? Czy to na prawdę zaniedbanie czy brak możliwości poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Każdy proces w szpitalu jest powiązany z innymi i musi współzależny. Gdzie szukać rzetelnych odpowiedzi? Czy działy zamówień biorące na siebie taką odpowiedzialność są do tego przygotowane? Odpowiedzi na te i inne pytania mające wpływ na skuteczność leczenia będą przedmiotem zainteresowania twórców tego bloga.

Dodaj komentarz