Innowacja organizacyjna, Innowacja społeczna, Innowacje organizacyjne, LOGHIT, Logistyka, Ogólne, Parametry mebli

Praktyczne Porady: Wybór Mebli Medycznych – Informacje podstawowe.  

Zakres zastosowania

Ten dokument skupia się wyłącznie na meblach medycznych, meblach i urządzeniach niemedycznych, takich jak telewizory, urządzenia elektroniczne, wózki, lampy, telefony, tablice i inne urządzenia nieprzeznaczone do leczenia ani diagnozowania pacjenta. Niniejszy standard nie obejmuje wyrobów medycznych sklasyfikowanych zgodnie z Dyrektywą MDR, które są narzędziami i urządzeniami stosowanymi w diagnostyce, zapobieganiu, monitorowaniu, leczeniu lub łagodzeniu chorób, takimi jak mankiety do pomiaru ciśnienia krwi, termometry, sprzęt do infuzji, itp.

Obszar opieki

Obszar opieki obejmuje pomieszczenia, w których świadczona jest opieka bezpośrednia, przeprowadzane są zabiegi, obserwacje pacjentów oraz meble funkcjonalnie związane z bezpośrednią opieką, a także poczekalnie i obszary wspólne przeznaczone do użytku pacjenta/mieszkańca/klienta.

Otoczenie

Środowisko opieki zdrowotnej stanowi znany rezerwuar bakterii, wirusów i grzybów, które potencjalnie mogą przetrwać na powierzchniach przez kilka dni lub nawet miesięcy. Zanieczyszczone powierzchnie w obszarach opieki mogą przyczyniać się do przenoszenia infekcji. Środowiskowe przenoszenie mikroorganizmów na personel medyczny i klientów można ograniczyć za pomocą skutecznych praktyk mycia, czyszczenia i dezynfekcji.

Ocena

Aby zapobiec przenoszeniu mikroorganizmów z przedmiotów i powierzchni w placówkach opieki zdrowotnej, powierzchnie muszą być łatwe do czyszczenia i dostosowane do stosowanych w placówce środków czyszczących i dezynfekujących.

ZALECENIA

Zapewnienie skuteczności czyszczenia i dezynfekcji:

Przed zakupem mebli i urządzeń niemedycznych, upewnij się, że mogą być one skutecznie czyszczone i dezynfekowane poprzez przestrzeganie następujących zasad:

 • Opracuj polityki lub wytyczne dotyczące wyboru wyposażenia w placówce ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej.
 • Upewnij się, że materiały, wykończenia i całe wyposażenie mogą być czyszczone i dezynfekowane przy użyciu stosowanych w placówce detergentów i środków dezynfekcyjnych.
 • Unikaj zakupu wyrobów, których nie można wyczyścić i dezynfekować zatwierdzonymi produktami używanymi w placówce ochrony zdrowia.
 • Meble i urządzenia niemedyczne powinny być odporne na częste czyszczenie i detergenty, oraz posiadające materiały tapicerowane pokryte tkaninami odpornymi na płyny.

Wybór mebli medycznych i urządzeń niemedycznych dla szpitali:

 • Wybieraj przedmioty przeznaczone specjalnie do użytku w placówkach opieki zdrowotnej, unikając mebli przeznaczonych do użytku domowego.
 • Szczegółowe instrukcje czyszczenia i dezynfekcji muszą być dostarczone przez producenta przed zakupem.

Projektowanie wyposażenia:

 • Wyroby powinny mieć prostą konstrukcję z gładkimi, nieporowatymi powierzchniami.
 • Unikaj mebli z ozdobami, które utrudniają dokładne czyszczenie.
 • Rozważ wybór mebli wykonanych z metalu, materiałów kompozytowych lub twardego plastiku, które są łatwe do czyszczenia i mniej sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów.

USTALENIA EBD – CELE I CECHY MEBLI:

 • Zmniejszenie zanieczyszczenia powierzchni: Meble powinny być łatwe do czyszczenia, bez spoin powierzchniowych lub szwów, a materiały tapicerskie powinny być nieprzepuszczalne.
 • Zmniejszenie liczby upadków pacjentów: Meble powinny być solidne, stabilne i niezawierające ostrych ani twardych krawędzi, które mogłyby zranić pacjentów.
 • Zmniejszenie błędów w leczeniu: Oświetlenie mebli powinno zapewniać odpowiednie oświetlenie oraz ułatwiać pracę personelu medycznego.
 • Poprawa komunikacji i wsparcia społecznego: Meble powinny być elastyczne i dostosowane do różnych grup pacjentów oraz zapewniać prywatność.
 • Zmniejszenie stresu i zmęczenia: Materiały sugerujące związek z naturą oraz atrakcyjny wygląd mebli mogą pomóc zmniejszyć stres pacjentów i personelu medycznego.
 • Poprawa efektywności personelu: Meble powinny być dostosowane do potrzeb ergonomicznych personelu medycznego oraz ułatwiać komunikację i koordynację opieki.
 • Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego: Materiały użyte do produkcji mebli nie powinny zawierać szkodliwych substancji.
 • Reprezentowanie najlepszej inwestycji: Meble powinny odzwierciedlać misję organizacji, być trwałe i łatwe w konserwacji, powinny być  dostępne części zamienne i łatwe naprawy.

Tagged , , ,

Dodaj komentarz