Ogólne

O czym jest ten blog?

Witam serdecznie każdego zainteresowanego tematyką niespecjalistycznego wyposażenia medycznego. Spróbuję wyjaśnić podstawowe kwestie związane z meblami medycznymi! Stworzenie w ramach Unii Europejskiej jednolitego rynku dla towarów i usług jest jednym z największych osiągnięć integracji europejskiej. Fundamentem stała się zasada, że wyrób może zostać wprowadzony do obrotu tylko wtedy, gdy spełnia zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach (zwanych „dyrektywami nowego podejścia”). Wprowadzenie do…

Czytaj dalej